కోవూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు విడవలూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ అంకమ్మ అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డితో కలిసి

కోవూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు విడవలూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ అంకమ్మ అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డితో కలిసి

కోవూరు నియోజకవర్గంలో ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఈరోజు విడవలూరు గ్రామంలో వెలసిన శ్రీ అంకమ్మ అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డితో కలిసి దర్శించుకొని అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వేద పండితుల ఆశీర్వచానాలు స్వీకరించాను.