ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోవూరు నియోజకవర్గం ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నం గ్రామంలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి గారితో కలిసి దర్శించుకున్నాం.

ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోవూరు నియోజకవర్గం ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నం గ్రామంలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి గారితో కలిసి దర్శించుకున్నాం.

ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా కోవూరు నియోజకవర్గం ఇందుకూరుపేట మండలం గంగపట్నం గ్రామంలోని శ్రీ చాముండేశ్వరి దేవి అమ్మవారిని ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ నల్లపరెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి గారితో కలిసి దర్శించుకున్నాం. రాష్ట్రంలో మరోసారి జగన్ గారి ప్రభుత్వం వచ్చి ప్రజలందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని అమ్మవారిని ప్రార్థించాం.