వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న సామాజిక సాధికార బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ప్రకాశం జిల్లా కనిగిరి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన పాదయాత్రలో పాల్గొనడం జరిగింది.