కందుకూరులో ఈరోజు జరిగిన బహిరంగ సభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ YS Jagan Mohan Reddy గారితో…

కందుకూరులో ఈరోజు జరిగిన బహిరంగ సభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ YS Jagan Mohan Reddy గారితో...

కందుకూరులో ఈరోజు జరిగిన బహిరంగ సభలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రివర్యులు శ్రీ YS Jagan Mohan Reddy గారితో…తన కుటుంబ సభ్యుడిగా, ఒక సోదరుడిగా జగన్ గారు నాపై చూపించే ఆదరాభిమానాలకు ఎల్లప్పుడూ ఆయనకు రుణపడి ఉంటాను.