గుంటూరు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్ కళాశాల భవనాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించటం జరిగింది.

గుంటూరు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్ కళాశాల భవనాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించటం జరిగింది.

గుంటూరు ఆచార్య నాగార్జున విశ్వవిద్యాలయంలో నూతనంగా నిర్మించిన ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ప్లానింగ్ కళాశాల భవనాన్ని ఈరోజు ప్రారంభించటం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా యూనివర్సిటీలో ఆర్టిఫీషియల్ ఇంటిలిజెన్స్ – మిషన్ లెర్నింగ్- ఇంటర్నట్ ఆఫ్ థింగ్స్ టెక్నాలజీ ఎక్స్ లెన్స్ సెంటర్ ఏర్పాటుకు నా ఎంపీ నిధుల నుండి 50 లక్షలు రూపాయల చెక్ ను అందించాను.