గుంటూరు పార్లమెంటరీ పరిధిలోని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు, పరిశీలకులతో..

గుంటూరు పార్లమెంటరీ పరిధిలోని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు, పరిశీలకులతో..

గుంటూరు పార్లమెంటరీ పరిధిలోని పార్టీ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గ సమన్వయకర్తలు, పరిశీలకులతో గుంటూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాంతీయ కార్యాలయంలో ఈరోజు జరిగిన సమావేశం దృశ్యాలు.