కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ తో భేటీ…

కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ తో భేటీ...

కేంద్ర జలశక్తి మంత్రి శ్రీ గజేంద్రసింగ్ షెకావత్ గారితో భేటీలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం చట్ట వ్యతిరేకంగా చేపడుతున్న కార్యక్రమాలను వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఏలేశ్వరం – నరవా మంచి నీటి ప్రాజెక్టులో సగం వ్యయం కేంద్రం భరించాలని కోరడం జరిగింది. వీటిపై మంత్రివర్యులు సానుకూలంగా స్పందించారు.