రేపటి నుంచి మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు.

రేపటి నుంచి మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు.

రేపటి నుంచి మలి విడత బడ్జెట్ సమావేశాలు. ఢిల్లీలో ఆదివారం ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ జగ్దీప్ థంకడ్ నేతృత్వంలో జరిగిన అఖలపక్షం సమావేశంలో పాల్గొన్నప్పటి దృశ్యాలు.