మానవ హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో

మానవ హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో


మానవ హక్కుల పరిరక్షణ బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ చట్ట సవరణ ద్వారా జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే చర్యను ఆహ్వానించడం జరిగింది.