వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కార్యాలయం

వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కార్యాలయం

వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ విశాఖపట్నం దక్షిణ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం కార్యాలయం శ్రీ వి.విజయసాయి రెడ్డి చేతుల మీదుగా ప్రారంభమైనప్పటి చిత్రాలు.