విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ పరిధిలో శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రజాసంకల్ప యాత్ర దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం నగరంలోని విశాఖ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆత్మీయ సభను నిర్వహించడం జరిగింది. నేను ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన ఈ సభక ఉత్సాహభరితంగా సాగింద. విశాఖ పార్లమెంట్ పరిధిలోని వివిధ నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, పార్టీ నాయకులు, బాధ్యులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని సభను విజయవంతం చేశారు….

విశాఖపట్నం పార్లమెంట్ పరిధిలో శ్రీ వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారి  ప్రజాసంకల్ప యాత్ర దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం నగరంలోని విశాఖ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆత్మీయ సభను నిర్వహించడం జరిగింది. నేను ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన ఈ సభక ఉత్సాహభరితంగా సాగింద. విశాఖ పార్లమెంట్ పరిధిలోని వివిధ నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, పార్టీ నాయకులు, బాధ్యులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని సభను విజయవంతం చేశారు....

 

ప్రజాసంకల్ప యాత్ర దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసిన సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని మంగళవారం నగరంలోని విశాఖ ఫంక్షన్ హాల్లో ఆత్మీయ సభను నిర్వహించడం జరిగింది. నేను ముఖ్య అతిధిగా హాజరైన ఈ సభక ఉత్సాహభరితంగా సాగింద. విశాఖ పార్లమెంట్ పరిధిలోని వివిధ నియోజకవర్గాల సమన్వయకర్తలు, పార్టీ నాయకులు, బాధ్యులు విశేష సంఖ్యలో పాల్గొని సభను విజయవంతం చేశారు.