పార్లమెంట్ సభ్యులు సభా కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిరంతరం సభను స్తంభింపచేయడం ఎలా సమంజసం?

పార్లమెంట్ సభ్యులు సభా కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిరంతరం సభను స్తంభింపచేయడం ఎలా సమంజసం?

పార్లమెంట్ సభ్యులు సభా కార్యక్రమాలు జరగకుండా నిరంతరం సభను స్తంభింపచేయడం ఎలా సమంజసం? అన్న అంశంపై గురువారం రాత్రి (మార్చి 20 2018) టైమ్స్‌ నౌ చానల్‌లో జరిగిన చర్చా గోష్టిలో వ్యక్తం చేసిన నా అభిప్రాయాలు ఇవి…


Recommended Posts