ఇరాక్‌లోని మోసుల్‌ పట్టణంలో ఐసిస్‌ తీవ్రవాదుల చేతుల్లో

ఇరాక్‌లోని మోసుల్‌ పట్టణంలో ఐసిస్‌ తీవ్రవాదుల చేతుల్లో

ఇరాక్‌లోని మోసుల్‌ పట్టణంలో ఐసిస్‌ తీవ్రవాదుల చేతుల్లో హతమైన 39 భారతీయులకు నివాళులు అర్పించకుండా పార్లమెంట్ సభా కార్యక్రమాలకు అంతరాయ కలిగించిన అంశంపై మంగళవారం రాత్రి టైమ్స్‌ నౌ చానల్‌లో నిర్వహించిన చర్చా కార్యక్రమంలో వ్యక్తం చేసిన నా అభిప్రాయాలు ఇవి…


Recommended Posts