తిరుపతిలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్‌మేళా రెండో రోజు ఆదివారం సందడిగా ముగిసింది.

తిరుపతిలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్‌మేళా రెండో రోజు ఆదివారం సందడిగా ముగిసింది.

తిరుపతిలో వైఎస్సార్ సీపీ మెగా జాబ్‌మేళా రెండో రోజు ఆదివారం సందడిగా ముగిసింది. తొలిరోజు లాగే ఉద్యోగార్థులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరై ఉద్యోగాలు పొందారు.