దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు…

దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు...

దివాలా పరిష్కార ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు ఉద్దేశించిన ఐబీసీ చట్ట సవరణ బిల్లుపై గురువారం రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొంటూ సవరణ వలన కలిగే ప్రయోజనాలపై మాట్లాడటం జరిగింది.