విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో పోలమాంబ, భూలోకమాంబ, కొత్తమాంబ ఆలయ నిర్మాణనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది.

విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో పోలమాంబ, భూలోకమాంబ, కొత్తమాంబ ఆలయ నిర్మాణనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది.

విశాఖ బీచ్ రోడ్డులో పోలమాంబ, భూలోకమాంబ, కొత్తమాంబ ఆలయ నిర్మాణనికి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. మత్స్యకారుల కుల దేవతలైన అమ్మవార్ల ఆలయాన్ని గ్రానైట్ తో నేనే స్వయంగా కట్టిస్తానని హామీ ఇస్తున్నా.