వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ‘సామాజిక సాధికారిత’ బస్సు యాత్రలో భాగంగా..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న 'సామాజిక సాధికారిత' బస్సు యాత్రలో భాగంగా..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న ‘సామాజిక సాధికారిత’ బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో నిర్వహించిన పాదయాత్రలో పాల్గొనడం జరిగింది.