వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు..

వైయస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సాధికారిత బస్సు యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు ఉదయగిరి నియోజకవర్గంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభ దృశ్యాలు.