హైదరాబాద్ ప్రగతి భవన్ లో సోమవారం తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారితో…

హైదరాబాద్ ప్రగతి భవన్ లో సోమవారం తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారితో...

హైదరాబాద్ ప్రగతి భవన్ లో సోమవారం తెలంగాణా ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె.చంద్రశేఖర్ రావు గారితో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు సమావేశం అయినప్పటి వీడియో.