రామాయపట్నంలో భారీ పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన…

రామాయపట్నంలో భారీ పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన...

రామాయపట్నంలో భారీ పోర్టు నిర్మాణానికి సంబంధించిన ప్రక్రియను త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది. పోర్టు నిర్మాణానికి నిధులు మంజూరు చేస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఈ పోర్టు నిర్మాణాన్ని చేపడుతుందని చెప్పడం జరిగింది.