అగ్రిగోల్డ్ తరహా స్కామ్‌లను అరికట్టాలి…

అగ్రిగోల్డ్ తరహా స్కామ్‌లను అరికట్టాలి...

అగ్రిగోల్డ్ తరహా స్కామ్‌లను అరికట్టాలి… అనియంత్రిత డిపాజిట్‌ స్కీమ్‌ల నిషేధం బిల్లుపై సోమవారం రాజ్య సభలో జరిగిన చర్చలో నా ప్రసంగం…