దేశంలో ఆయుష్‌ ఇతర ప్రత్యామ్నాయ వైద్య చికిత్స కోసం…

దేశంలో ఆయుష్‌ ఇతర ప్రత్యామ్నాయ వైద్య చికిత్స కోసం...

దేశంలో ఆయుష్‌ ఇతర ప్రత్యామ్నాయ వైద్య చికిత్స కోసం మౌలిక వసతులను ప్రభుత్వం ఏ మేరకు కల్పించనుందో చెప్పాలని రాజ్యసభ ప్రశ్నోత్తరాల సమయంలో ఆయుష్‌ శాఖ సహాయ మంత్రి శ్రీ పాద యశో నాయక్‌ను ప్రశ్నించడం జరిగింది.