చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక (సవరణ) బిల్లుపై…

చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక (సవరణ) బిల్లుపై...

చట్ట వ్యతిరేక కార్యకలాపాల నిరోధక (సవరణ) బిల్లుపై శుక్రవారం రాజ్య సభలో మాట్లాడటం జరిగింది. దేశంలోను, వెలుపల ఉగ్రవాదం అణిచివేత కోసం ఈ బిల్లులో ప్రతిపాదించిన అంశాలపై నా అభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేయడం జరిగింది.