జీఎస్టీ రిటర్న్‌ల ఫైలింగ్‌, చెల్లింపుల్లోను, బ్యాంక్‌ రుణాల మంజూరులో…

జీఎస్టీ రిటర్న్‌ల ఫైలింగ్‌, చెల్లింపుల్లోను, బ్యాంక్‌ రుణాల మంజూరులో...

జీఎస్టీ రిటర్న్‌ల ఫైలింగ్‌, చెల్లింపుల్లోను, బ్యాంక్‌ రుణాల మంజూరులో నిబంధనలను సడలించడం ద్వారా చిన్నతరహా పరిశ్రమలను ఆదుకోవాలని కేంద్ర మంత్రి గడ్కరీకి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.