కంపెనీల (సవరణ) బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో…

కంపెనీల (సవరణ) బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో...

కంపెనీల (సవరణ) బిల్లుపై ఈరోజు రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ దేశంలో 4 లక్షలకు పైగా డొల్ల కంపెనీల గుర్తింపును రద్దు చేసినందుకు ఆర్థిక మంత్రి శ్రీమతి నిర్మలా సీతారామన్‌ను అభినందించడం జరిగింది.