యువజన, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖల్లో…

యువజన, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖల్లో...

యువజన, క్రీడా మంత్రిత్వ శాఖల్లో కన్సల్టెంట్లు, సలహాదారుల బాధ్యతను నిర్ధారించే యంత్రాంగానికి రూపకల్పన చేసే అంశం ప్రభుత్వం పరిశీలనలో ఉందా? అలాంటి వారి ఉద్వాసనకు అనుసరిస్తున్న విధానం ఏమిటని ప్రశ్నించడం జరిగింది.