సంచార, విముక్త జాతులను ఎస్సీ, ఎస్టీల అత్యాచార నిరోధక చట్టం…

సంచార, విముక్త జాతులను ఎస్సీ, ఎస్టీల అత్యాచార నిరోధక చట్టం...

సంచార, విముక్త జాతులను ఎస్సీ, ఎస్టీల అత్యాచార నిరోధక చట్టం పరిధిలోకి తీసుకురావాలని బుధవారం రాజ్యసభలో ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.