టాక్సేషన్‌ ఇతర చట్టాల బిల్లుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ…

టాక్సేషన్‌ ఇతర చట్టాల బిల్లుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ...

టాక్సేషన్‌ ఇతర చట్టాల బిల్లుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ కరోనా మహమ్మారి సృష్టించిన విధ్వసం నేపథ్యంలో ఆర్థిక వత్తిళ్ళ నుంచి కంపెనీలకు జీఎస్టీ ద్వారా ఊరట కల్పించడం అభినందనీయం.