రాష్ట్రీయ రక్ష యూనివర్శిటీ బిల్లుపై రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ

రాష్ట్రీయ రక్ష యూనివర్శిటీ బిల్లుపై రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ

రాష్ట్రీయ రక్ష యూనివర్శిటీ బిల్లుపై రాజ్యసభలో మాట్లాడుతూ పోలీస్‌ సైన్సెస్‌, కోస్టల్‌ పోలీసింగ్‌, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ, జువనైల్‌ జస్టస్‌, ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ వంటి విభిన్నమైన, వినూత్న సబ్జెక్ట్‌ల బోధన కోసం ఉద్దేశించిన ఈ వర్శిటీ విశిష్టమైనది.