ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఫోరెన్సిక్‌ యూనివర్శిటీ ఏర్పాటు చేయాలని రాజ్యసభలో…

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఫోరెన్సిక్‌ యూనివర్శిటీ ఏర్పాటు చేయాలని రాజ్యసభలో...

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో ఫోరెన్సిక్‌ యూనివర్శిటీ ఏర్పాటు చేయాలని రాజ్యసభలో కేంద్ర హోం మంత్రికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.