దేశంలో అనేక కోపరేటివ్‌ బ్యాంకులు సంక్షోభంలో…

దేశంలో అనేక కోపరేటివ్‌ బ్యాంకులు సంక్షోభంలో...

దేశంలో అనేక కోపరేటివ్‌ బ్యాంకులు సంక్షోభంలో కూరుకుపోయిన తరుణంలో దక్షిణాదిలో అగ్రగామిగా నిలిచిన విశాఖపట్నం కోపరేటివ్‌ బ్యాంక్‌ పని తీరును ఆదర్శంగా తీసుకుని ఇతర కోపరేటివ్‌ బ్యాంక్‌లను తీర్చిదిద్దాలని కోరడం జరిగింది.