వాల్తేరు డివిజన్‌ను యధావిధిగా విశాఖపట్నంలోనే కొనసాగించి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల…

వాల్తేరు డివిజన్‌ను యధావిధిగా విశాఖపట్నంలోనే కొనసాగించి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల...

వాల్తేరు డివిజన్‌ను యధావిధిగా విశాఖపట్నంలోనే కొనసాగించి ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల మనోభావాలను గౌరవించాలని బుధవారం రాజ్యసభ జీరో అవర్‌లో ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది.