ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడంలో కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను…

ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడంలో కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను...

ఉద్యోగావకాశాలు కల్పించడంలో కేంద్రం ఆంధ్రప్రదేశ్‌ను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని. వైఎస్సార్సీ ప్రభుత్వం గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించి చరిత్ర సృష్టించిందని రాజ్యసభ చర్చలో చెప్పడం జరిగింది.