జలియన్‌వాలా బాగ్‌ జాతీయ స్మారకం (సవరణ) బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్యసభలో…

జలియన్‌వాలా బాగ్‌ జాతీయ స్మారకం (సవరణ) బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్యసభలో...

జలియన్‌వాలా బాగ్‌ జాతీయ స్మారకం (సవరణ) బిల్లుపై మంగళవారం రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో పాల్గొని పార్టీ తరఫున బిల్లుకు మద్దతు ప్రకటించడం జరిగింది.