రాజ్య సభ శీతాకాల సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఈ రోజు సభలో…

రాజ్య సభ శీతాకాల సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఈ రోజు సభలో...

రాజ్య సభ శీతాకాల సమావేశాల ప్రారంభం సందర్భంగా ఈ రోజు సభలో దివంగత సభ్యులకు వైఎస్సార్సీపీ తరఫున నివాళులు అర్పించడం జరిగింది.