రాజ్యసభ ఉప సభాపతిగా ఎన్నికైన శ్రీ హరివంశ్‌ను అభినందిస్తూ…

రాజ్యసభ ఉప సభాపతిగా ఎన్నికైన శ్రీ హరివంశ్‌ను అభినందిస్తూ...

రాజ్యసభ ఉప సభాపతిగా ఎన్నికైన శ్రీ హరివంశ్‌ను అభినందిస్తూ వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ తరఫున ఆయనకు నా శుభ సందేశం తెలపడం జరిగింది.