త్రిపుల్‌ తలాక్‌ బిల్లుకు మేం వ్యతిరేకం…

త్రిపుల్‌ తలాక్‌ బిల్లుకు మేం వ్యతిరేకం...

త్రిపుల్‌ తలాక్‌ బిల్లుకు మేం వ్యతిరేకం…ముస్లిం మహిళల వైవాహిక హక్కుల రక్షణ (త్రిపుల్ తలాక్) బిల్లుపై రాజ్యసభలో జరిగిన చర్చలో మాట్లాడుతూ ఈ బిల్లును పార్టీ తరఫున వ్యతిరేకిస్తున్నామని ప్రకటించడం జరిగింది.