ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళలో

ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళలో

ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ పరిశ్రమ ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్ళలో స్టోరేజితోపాటు మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం ఒకటి. స్టోరేజి పెంచడానికి ఏం చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఫుడ్‌ ప్రాసెసింగ్‌ మంత్రి శ్రీమతి హర్‌సిమ్రత్‌ను ప్రశ్నించడం జరిగింది.