సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోట నుండి..

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోట నుండి..

సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈరోజు పల్నాడు జిల్లా పెదకూరపాడు నియోజకవర్గం ధరణికోట నుండి అమరావతి వరకు జరిగిన పాదయాత్ర దృశ్యాలు.