ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి గారితో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీ కేడర్ తో సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి గారితో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీ కేడర్ తో సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది.

ఆత్మకూరు నియోజకవర్గంలో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి శ్రీ మేకపాటి విక్రమ్ రెడ్డి గారితో కలిసి వైఎస్సార్ సీపీ కేడర్ తో సమావేశంలో పాల్గొనడం జరిగింది. ఉత్సాహంగా తరలివచ్చిన నియోజకవర్గ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలతో మమేకమై ఎన్నికలకు సంబంధించి దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది.